Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, personligen eller på uppdrag av en enhet (”du”) och Printyourdesign.eu (”vi”, ”oss” eller ”vår”).Genom att gå in på webbplatsen godkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av alla dessa villkor.

Om du inte samtycker till alla dessa villkor är det uttryckligen förbjudet för dig att använda webbplatsen och du måste omedelbart upphöra med användningen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst göra ändringar i dessa villkor. Vi kommer att informera dig om ändringarna, men det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa villkor för att hålla dig informerad om uppdateringar.

Genom att använda webbplatsen försäkrar och garanterar du att:

  1. All registreringsinformation som du skickar in ska vara sann, korrekt, aktuell och fullständig;
  2. Du har den juridiska kapaciteten och samtycker till att följa dessa villkor.
  3. Du får inte använda webbplatsen för olagliga eller otillåtna ändamål;
  4. Din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig har vi rätt att avbryta eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen.