Disse vilkårene og betingelsene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet («deg») og Printyourdesign.eu («vi», «oss» eller «vår»), godtar du at ved å få tilgang til Siden har du lest, forstått og godtar å være bundet av alle disse vilkårene og betingelsene.

Hvis du ikke er enig i alle disse vilkårene og betingelsene, har du uttrykkelig forbud mot å bruke nettstedet og du må slutte å bruke det umiddelbart.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer eller modifikasjoner av disse vilkårene og betingelsene når som helst og uansett årsak. Vi vil varsle deg om endringene, det er ditt ansvar å med jevne mellomrom sjekke disse vilkårene og betingelsene for å holde deg informert om oppdateringer.

Ved å bruke nettstedet representerer og garanterer du at:

  1. All registreringsinformasjon du sender inn vil være sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig;
  2. Du har rettslig kapasitet, og du godtar å overholde disse vilkårene og betingelsene
  3. Du vil ikke bruke nettstedet til ulovlige eller uautoriserte formål;
  4. Din bruk av nettstedet vil ikke bryte med gjeldende lover eller forskrifter.

Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet.