Šie Noteikumi un nosacījumi ir juridiski saistošs līgums, kas noslēgts starp jums personīgi vai juridiskas personas vārdā (“jūs”) un Printyourdesign.eu (“mēs”, “mums” vai “mūsu”), un jūs piekrītat, ka, piekļūstot Vietnei, esat izlasījis, sapratis un piekrītat ievērot visus šos Noteikumus un nosacījumus.

Ja jūs nepiekrītat visiem šiem Noteikumiem un nosacījumiem, jums ir nepārprotami aizliegts izmantot šo vietni, un jums nekavējoties jāpārtrauc tās lietošana.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ veikt izmaiņas vai grozījumus šajos Noteikumos un nosacījumos. Mēs jūs brīdināsim par izmaiņām, bet jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt šos noteikumus un nosacījumus, lai būtu informēts par atjauninājumiem.

Izmantojot vietni, jūs apliecināt un garantējat, ka:

  1. Visa jūsu iesniegtā reģistrācijas informācija būs patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga;
  2. Jums ir tiesībspēja un rīcībspēja, un jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus un nosacījumus.
  3. Jūs neizmantosiet Vietni nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem;
  4. Jūsu Vietnes lietošana nepārkāpj nevienu piemērojamo likumu vai noteikumu.

Ja sniedzat nepatiesu, neprecīzu, neatbilstošu vai nepilnīgu informāciju, mums ir tiesības apturēt vai slēgt jūsu kontu un atteikt jebkādu pašreizējo vai turpmāko vietnes izmantošanu.