Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu („użytkownik”), a Printyourdesign.eu („my”, „nas” lub „nasze”). Użytkownik potwierdza, że wchodząc na stronę przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Jeżeli nie zgadzasz się z wszystkimi postanowieniami niniejszych Warunków, wówczas masz wyraźny zakaz korzystania ze strony i musisz natychmiast zaprzestać korzystania z niej.

Zastrzegamy sobie prawo, do wprowadzania zmian lub modyfikacji w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o zmianach, Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tych warunków, aby być poinformowanym o aktualizacjach.

Korzystając ze strony, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

  1. Wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne;
  2. Masz zdolność prawną i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
  3. Użytkownik nie będzie korzystał z Witryny w żadnym nielegalnym lub nieuprawnionym celu;
  4. Korzystanie przez użytkownika z Witryny nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić Ci jakiegokolwiek i wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z witryny.